Kehidupannya sudah mapan; harta, keluarga, reputasi dan semua keduniawian Titelnya al-Amin, masyarakat jahiliyah pun meyakini itu Tapi ia risau melihat khamar, zina,