1. Ketika berqurban dianjurkan beramai-ramai ke tanah lapang menyaksikan penyembelihan hewan qurban, karena di dalamnya ada syi’ar. Membangkitkan semangat bagi yang lesu,

Kehidupannya sudah mapan; harta, keluarga, reputasi dan semua keduniawian Titelnya al-Amin, masyarakat jahiliyah pun meyakini itu Tapi ia risau melihat khamar, zina,